drukāt
ArchiCAD lietotāju klubam Latvijā - jau 12 gadi!

  ArchiCLUB ir daudzās pasaules valstīs ļoti sekmīgi realizēta īpaša klientu apkalpošanas programma. Nu jau tā vairāk nekā trīs gadus ar panākumiem darbojas arī pie mums. Būtībā tas ir īpašs pakalpojums un tiek piedāvāts klientiem kā ekskluzīva iespēja. Klients kļūst par ArchiCLUB biedru noslēdzot ArchiCAD lietotāja atbalsta līgumu.

  ArchiCLUB biedrs iegūst vairākas priekšrocības:
- tiesības ik gadu saņemt bez maksas programmas nākamās versijas jauninājumus;
- tiesības saņemt īpašus, tikai Kluba biedriem paredzētus, piedāvājumus;
- saņemt bez maksas zināmus pakalpojumus (piemēram, konsultācijas programmas lietošanā gadījumos, ko paredz līgums u.c.);
- jebkurā laikā izmantojamu 10% atlaidi visiem ArchiCAD pirkumiem un maksas pakalpojumiem.

 Laika gaitā sniegto iespēju klāstu ir plānots palielināt, piemēram, dodot iespēju piedalīties ArchiCAD lietotāju forumā, piekļūt izplatītāja uzturētiem resursiem internetā, izmantojot paroli; saņemt izplatītāja izdotu regulāru žurnālu un tamlīdzīgi.

  Klienta pienākums ir ik mēnesi maksāt Kluba biedra iemaksu jeb regulāro maksājumu. Šī summa tiek aprēķināta no klienta licenču skaita – mēnesī EUR 41.26 par vienu licenci.

  Izdevīgums ir acīmredzams: gada laikā samaksātā summa par vienas licences apkalpošanu (495 eur) ir UZ PUSI mazāka nekā programmas nākamās versijas jauninājuma cena vien (versijas jauninājuma pilnā cena vienai licencei ir 1000 eur), bet kluba biedrs bez tam vēl saņem arī virkni papildu pakalpojumu.  Jauna ArchiCAD programmas versija iznāk katru gadu, ko ArchiCLUB biedrs saņem bez maksas, tikko tā ir izlaista.  (
Cenas norādītas bez PVN)

    Klubam ir jau vairāk nekā 100 biedru, kuru vidū ir lielākas un mazākas arhitektu firmas, kā arī individuāli praktizējoši arhitekti.