drukāt


Galvenie ArchiCAD 17 jaunumi īsumā

ArchiCAD 17 piedāvā savā ziņā unikālu BIM-orientēta projekta darba procesa vidi. Tas atvieglos  būves projekta modelēšanu un dokumentēšanu, pat pie visaugstākās projekta modeļa detalizācijas pakāpes. ArchiCAD end-to-end BIM darba process ļaus uzturēt projekta modeli trīsdimensionālu līdz pat projekta procesa beigām.

Strukturāli korekti detaļu mezgli
Jauna veida elementu savienojumu kontroles mehānisms kopā ar jauno ArchiCAD atribūtu “Būvmateriāls” automātiski nodrošinās (ģenerēs) strukturāli pareizus elementu savienojumus griezumos un detaļu mezglos. Maksimāla ieguldītā darba atdeve (ROI - Return of Investment)  veidojot Būves Informatīvo Modeli un uzturot tā 3D detalizāciju.


Labākais OPEN BIM™ procesa atbalsts
ArchiCAD 17 atbalsta prakstiski visus internacionālos IFC standartus (IFC 2x3 Modeļa skata definīcijas) ko pieprasa buildingSMART un citas organizācijas: “IFC2x3 Coordination View (1.0 un 2.0)”, “Coordination View (virsmas ģeometrijas definīcija)”, “Basic FM Handover View (COBie normatīvi, Lielbritānija)” un “Concept Design BIM 2010 (ko pieprasa GSA normatīvi - ASV, Statsbygg normatīvi - Norvēģija un Senate Properties - Somija)”. Visu šo standartu un normatīvu atbalsts, kā arī ArchiCAD darba vides atbalsts BIM komponenšu izstrādātājiem (piem. BIMobject®) padara ArchiCAD 17 par labāko un atvērtāko OpenBIM platformu arhitektiem.


BIM-integrēta Energoefektivitātes analīze
ArchiCAD uzlabotais Energoefektivitātes analīzes modulis tagad atbalsta “aukstuma tiltu” analīzi elementu savienojumu mezglos. Tas ļauj lietotājiem izvērtēt projektu izmantojot standarta prasībām atbilstošas tehnoloģijas un padara ArchiCAD 17 par “zaļāko” BIM risinājumu, kas vien ir pieejams šodienas tirgū.


Uzlabota veiktspēja darbam ar kompleksiem modeļiem
ArchiCAD 17 atbalsta lielu, sarežģitu projekta modeļu radīšanu un uzturēšanu, ieviešot industrijā pirmo Background Processing Support ar optimizētu datora multiprocesoru izmantošanu  ātrākai kompleksa 3D modeļa datu ģenerēšanai. “Fona procesa atbalsts” būtiski uzlabo ArchiCAD veiktspēju, tādos procesos kā projekta 3D modeļa griezumu un fasāžu skatu ģenerēšana.