drukāt
3D vizualizācija

Izmantojot dažādus avotus – zīmējumus uz papīra un datorā, kā arī formās ieskicētus modeļus, mēs varam vizualizēt Jūsu projektu līdz nepieciešamajai detalizācijas pakāpei, fotoreālistiskam attēlam vai fotomontāžai.
Tāpat arī ir iespējams veidot videoprezentācijas ar dažāda veida animācijas izmantošanu, kā arī VR ceļojumus pa projektējamo objektu un tā apkārtni. Videoprezentācijas var būt noformētas kā pilnīgi gatavas īsfilmas ar skaņu un titriem; tajās var būt iekļautas arī firmu un produktu reklāmas.
Interaktīvas virtuālās realitātes simulācijas parasti ir vislētākā izvēle, kad sarežģīta un nozīmīga projekta realizācijas gaitā no vairākiem iespējamiem risinājuma variantiem ir jāizvēlas viens optimālais.